Huisregels

Huisregels van K.V. de Kaieschaiters

Veiligheid staat hoog in het vaandel tijdens het grote karnavalsweekend in en rondom de Leutbunker. Tijdens het grote karnavalsweekend wordt de korfbalhal op de Mariënhoeve omgetoverd tot de Leutbunker. Wij doen er dan ook alles aan om voor alle gasten van de Leutbunker een plezierig en veilig feest te organiseren. Dit doen wij door onder andere een scherpe toegangscontrole en er is een veiligheidsplan. Dit veiligheidsplan is in nauw overleg met brandweer en politie opgesteld. Er is gedurende alle festiviteiten BHV en Professionele beveiliging aanwezig.

Daarnaast zijn er een aantal huisregels opgesteld. Gewoon regels van goed fatsoen. Iedereen die zich bevindt op het terrein van of in De Leutbunker is verplicht zich aan deze huisregels te onderwerpen.

Regels aangaande misdrijven:

 1. Het bij je dragen, gebruiken of verhandelen van soft- en/of harddrugs is niet toegestaan.
 2. Het is ten strengste verboden materialen, zoals wapens, stokken, messen, of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht bij zich te hebben. Genoemde materialen worden in beslag genomen.
 3. Het plegen van diefstal, vernielingen of mishandeling is ten strengste verboden.
 4. Bij het plegen van deze feiten zal te allen tijden de politie worden gewaarschuwd.

Huisregels:

 1. Bij aankoop van een toegangsbewijs verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de voorwaarden en huisregels zoals deze gelden in De Leutbunker.
 2. Bij betreden van het terrein van de Leutbunker verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de voorwaarden en huisregels zoals deze gelden in de Leutbunker.
 3. U dient alle aanwijzingen van alle medewerkers te respecteren en deze op te volgen.
 4. Gebruik  van garderobe is niet verplicht. Gebruik van garderobe geschied geheel op eigen risico.
 5. Bij vermoeden van overmatig alcohol of drugsgebruik bij binnenkomst kan je de toegang geweigerd worden.
 6. De bij ons bekende mensen die eerder problemen hebben veroorzaakt kan de toegang geweigerd worden.
 7. Bij overmatig alcoholgebruik van de gasten kunnen de medewerkers van de Kaieschaiters ingrijpen.
 8. Bij binnenkomst van de Leutbunker dient men zich te kunnen legitimeren, personen boven de 18 jaar kunnen een polsbandje krijgen.. Aan dit polsbandje kunnen de barmedewerkers zien of men alcohol mag afgeven.
 9. Bij weigering van legitimatie wordt u niet toegelaten tot de Leutbunker.
 10. Er wordt geen alcohol geschonken onder de 18 jaar. Bij twijfel kunnen barmedewerkers vragen het polsbandje te laten zien
 11. De verkoop van alcoholhoudende drank aan onze gasten in de Leutbunker kunnen wij ten alle tijden  weigeren.
 12. Eenmaal gekochte consumptiebonnen worden niet teruggenomen.  Gekochte consumptiebonnen zijn alleen geldig in de Leutbunker in het jaar van aankoop.
 13. Het niet toegestaan je eigen drank of etenswaren mee te nemen en of te nuttigen.
 14. Het is niet toegestaan flessen, glazen en blik mee naar binnen te nemen.
 15. Het is niet toegestaan (plastic) glazen mee naar buiten te nemen.
 16. Alle bezoekers kunnen bij binnenkomst gefouilleerd worden. Bij weigering kan toezegging worden ontzegd.
 17. Het is niet toegestaan om op de statafels, barren en podium te staan
 18. Racisme en discriminatie, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan. Bedreigingen zijn verboden. Dit geld ook voor seksuele intimidatie en het lastig vallen van andere bezoekers.
 19. De organisatie heeft het recht, om in geval van overmacht, aanpassingen in het programma te doen.
 20. Gasten die binnen zijn en naar buiten willen zullen bij terugkomst opnieuw entree moeten betalen. Bij avonden waar geen entreegeld wordt geheven zal hierop ook controle worden gehouden teneinde de overlast in de buurt tot een minimum te beperken.
 21. Bij overtreding van deze regels kan de organisatie en personeel je de toegang tot de Leutbunker ontzeggen.
 22. Op gronde van uw gedrag op het terrein en/of openbare weg rond de Leutbunker , kan de organisatie u ten alle tijden de toegang weigeren.
 23. Het bestuur, overige leden van KV de Kaieschaiters, de eigenaar van de locatie, de beveiliging, BHV  en de overige personen die voor de organisatie aan het werk zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiele dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 24. Het betreden van het Leutbunker terrein en het bijwonen van het feest geschieden op eigen risico.
 25. In de hele Leutbunker geld een rook verbod.
 26. Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken , een nadrukkelijk verzoek je aan de volgende regels te houden:

Zorg bij vertrek voor zo min mogelijk geluidsoverlast. Blijf niet hangen. Laat geen rommel achter op straat.

De Kaieschaiters hebben de beveiliging uit handen gegeven aan een volledig gecertificeerde organisatie. Alle overtredingen en ontzeggingen worden bij de politie gemeld.

 

Privacy :

De Kaieschaiters gaan ervan uit, dat alle personen die een activiteit bezoeken in principe geen bezwaar hebben afgebeeld of vermeld te worden op de website, sociale media en/of in de jaarlijkse karnavalsgids. Tijdens activiteiten zullen er dan ook bordjes hangen waarop aangegeven staat dat er foto’s gemaakt kunnen worden voor gebruik op de site, sociale media en de Karnavalsgids. De Kaieschaiters betrachten de grootst mogelijke zorgvuldigheid met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer. Personen die bezwaren hebben tegen het voorkomen van hun afbeelding/naam op sociale media of in de Karnavalsgids, moeten dit kenbaar maken. Dit kan via info@kaieschaiters.nl. KV De Kaieschaiters zal de foto dan waar mogelijk direct verwijderen. Verwijdering uit reeds gedrukte media of welke ergens geïndexeerd staan op internet, is helaas niet mogelijk.